top of page
Open Work Space

ArtAteliers oferă servicii de expertizare, proiectare, optimizarea costurilor pe perioada execuției, urmărirea execuție, pentru toate tipurile de proiecte simple sau complexe si pentru toate fazele de proiectare.

Proiectare Arhitectura si Inginerie 

Expertize Tehnice 

Urmarire de Santier

Asiguram toate fazele de proiectare de la Studiu de Prefezabilitate pana la proiectul tehnic si urmărirea execuției.

 • Studiu de prefezabilitate ( S.P.F. ) 

 • Studiu de fezabilitate ( S.F. ) 

 • Documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții ( D.A.L.I ) 

 •  D.T.A.D.

 • D.T.A.C.

 • D.T.O.E.

 • P.T.D.E.

 • Realizam expertize tehnice in construcții ce constau in evaluarea si întocmirea de către un expert tehnic autorizat a documentației tehnice in baza căreia se stabilesc intervențiile necesare. 

 • Expertize monumente

 • Expertize pentru desfiintare

 • Expertize lucrări de intervenții

 • Toți proiectanții implicați in procesul de proiectare participa activ la toate fazele necesare implementării proiectului in timpul execuției. 

 • Realizare Grafice de lucrări 

 • Verificare materiale si cantitati ( realizare NR -uri si NCS-uri ) 

 • Urmarire de santier si verificarea calității execuției

 • Rapoarte preliminare

 • Verificari periodice in vederea respectării proiectului

 • bottom of page